Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 28.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Thấp/Cao

27.1°/32.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0