Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa vừa
Cẩm Phả
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:24
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.06