Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Mưa vừa
Cẩm Phả
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết