Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:41 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:10
Nhiều mây
Cẩm Phả
Đã cập nhật 22 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.5