Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.69