Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0