Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Cẩm Phả
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

1.15