Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Thấp/Cao

26°/30.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0