Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ

04:00

26.8°C / 27.4°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.42 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.64 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.77 km/giờ

13:00

35.1°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.08 km/giờ

16:00

32.2°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.94 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.21 km/giờ

22:00

27.2°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.89 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.2 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.1 km/giờ

10:00

29.7°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.48 km/giờ

13:00

30.4°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.07 km/giờ

16:00

27.3°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.61 km/giờ

19:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.46 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.01 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.12 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.84 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.12 km/giờ

13:00

33.8°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.6 km/giờ

16:00

29.7°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.15 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.27 km/giờ

22:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.57 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.18 km/giờ

07:00

27.6°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.86 km/giờ

10:00

31.1°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.68 km/giờ

13:00

30.8°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.5 km/giờ

16:00

27.2°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.46 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.26 km/giờ

22:00

26.4°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.73 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.57 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.12 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.03 km/giờ

13:00

27.5°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.47 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.41 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.89 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

25.5°/35.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0