Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:49 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Mưa vừa
Thành Phố Quảng Ngãi
Đã cập nhật 9 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0