Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.35