Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa vừa
Thành Phố Quảng Ngãi
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.2