Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:41 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Thấp/Cao

25.9°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.2