Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây

04:00

27.3°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.81 km/giờ

07:00

29°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.79 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.21 km/giờ

13:00

30.7°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.46 km/giờ

16:00

30°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.23 km/giờ

19:00

28.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.29 km/giờ

22:00

28.2°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.49 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

28.2°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.57 km/giờ

04:00

28.6°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.17 km/giờ

07:00

29°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.77 km/giờ

10:00

32.4°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.1 km/giờ

13:00

32.2°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.51 km/giờ

16:00

30.1°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.51 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.66 km/giờ

22:00

28.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

28.6°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.31 km/giờ

04:00

28.5°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.45 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.43 km/giờ

10:00

31.8°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.93 km/giờ

13:00

31.8°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.05 km/giờ

16:00

31.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.5 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.89 km/giờ

22:00

27°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.73 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.44 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.27 km/giờ

10:00

32.8°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.06 km/giờ

13:00

35°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.42 km/giờ

16:00

33.1°C / 39.1°C
Mây cụm Mây cụm
61%
3.37 km/giờ

19:00

29.9°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.74 km/giờ

22:00

28.1°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.06 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Thấp/Cao

27.6°/33.1°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0