Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.41 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.64 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.79 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.41 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.36 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.3 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.82 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.55 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.92 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.86 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.29 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.31 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.83 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.26 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.06 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.2 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.85 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.03 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.41 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.62 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.32 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.53 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.97 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.96 km/giờ
Thành Phố Quảng Ngãi
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.14 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.22