Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0