Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 25.9°
Sáng/Tối
22.9/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26.2°
Sáng/Tối
22.7/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Thấp/Cao

22.1°/36.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0