Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Thành Phố Quảng Ngãi
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0