Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Thấp/Cao

24.7°/32.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

11.53