Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

981 mb

Gió

13.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Thành Phố Quảng Ngãi
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0