Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 02/03/2024
Thấp/Cao
21.9/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.1/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.2/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Thấp/Cao

20.9°/36°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0.79