Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:18 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Thấp/Cao

24.7°/32.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0