Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Ba Tơ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0