Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:33 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 23.8°
Sáng/Tối
20.8/ 24.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 27.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 23.6°
Sáng/Tối
21.1/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 22°
Sáng/Tối
23.5/ 23.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.6°
Sáng/Tối
22.6/ 22.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 19.2°
Sáng/Tối
21.1/ 20.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.1/ 20.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.4°
Sáng/Tối
20.8/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.7/ 20.8°
Sáng/Tối
19.5/ 21.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 23.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Thấp/Cao

20.3°/31.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0