Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0