Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.53 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.05 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.85 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.94 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.98 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.37 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.2 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.88 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.56 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.71 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.39 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.69 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.1 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.65 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.23 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.6 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.29 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.96 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.92 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.7 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.47 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.92 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.73 km/giờ
Huyện Ba Tơ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

0.83 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.45