Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
41/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
42/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 36.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
39.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 41.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Thấp/Cao

25°/43°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

11.64