Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:14 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

991 mb

Gió

10.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Ba Tơ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0