Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
27.7/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
29/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 28.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Thấp/Cao

24.8°/35.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

3.82 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

1.23