Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 29/11/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0