Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0