Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.22