Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0