Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

21.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0