Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.87 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.33 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.96 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.1 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.21 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.42 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.17 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.1 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.31 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.57 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.82 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.78 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.62 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.2 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.48 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.35 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.03 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.22 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.88 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.6 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.77 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.65 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.46 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.15 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.05 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.84 km/giờ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.59 km

Gió

4.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.04