Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0