Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

24.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 26°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

977 mb

Tầm nhìn

1.53 km

Gió

23.65 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0