Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.67