Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 26.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

25.4°/31.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0