Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.41 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.14 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.23 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.21 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.02 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.89 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.83 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.55 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.93 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.41 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.3 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.77 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.76 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
7.71 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

971 mb

Gió

22.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
10.31 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
13.71 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
95%
22.56 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
93%
22.1 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
86%
11.13 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.44 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.06 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.6 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.28 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.85 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.93 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.39 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1.56 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.16 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.51 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.76 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.11 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.95 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.79 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
69%
4.17 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.24 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.32 km/giờ
Huyện Thăng Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0