Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.9/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.5/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Thấp/Cao

22.6°/24.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.99 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0.58