Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 24/05/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.6/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Thấp/Cao

24.1°/33.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.02