Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.3