Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

12.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

9.03 km

Gió

10.59 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.18