Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 36.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Thấp/Cao

24.9°/30.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0