Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:34 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:52
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 13°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0