Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:52 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Nhiều mây
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.3