Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:40 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0