Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0