Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.06 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.3