Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 35.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 39.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
31.5/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 39.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 28°
Sáng/Tối
33/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.2°
Sáng/Tối
31.8/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
27.9/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Thấp/Cao

25.2°/36.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0