Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa vừa
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Thấp/Cao

25°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết