Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Thị xã Ba Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.02 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.13