Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 27.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

26.8°/32.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0