Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 31°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.15