Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa vừa

16:00

31°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.28 km/giờ

19:00

29.5°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.18 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.92 km/giờ

04:00

23.4°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.83 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.43 km/giờ

10:00

32.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.9 km/giờ

13:00

35°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
1.81 km/giờ

16:00

31.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.37 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.38 km/giờ

22:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.5 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.27 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.37 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.53 km/giờ

13:00

34.7°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.75 km/giờ

16:00

32.9°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.88 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.91 km/giờ

22:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.84 km/giờ

10:00

32.5°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.46 km/giờ

13:00

34.4°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
2.25 km/giờ

16:00

33.3°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.64 km/giờ

19:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.19 km/giờ

22:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
24.1/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.54 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.66 km/giờ

07:00

27.7°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.27 km/giờ

10:00

32.8°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
4.26 km/giờ

13:00

35.5°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
3.77 km/giờ

16:00

34.3°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.4 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.87 km/giờ

22:00

27.4°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.69 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.78 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.71 km/giờ

10:00

34.8°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
3.92 km/giờ

13:00

37°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
39%
3.85 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Thấp/Cao

23.8°/34.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.72