Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
36.1/ 26.8°
Sáng/Tối
23.9/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.4°
Sáng/Tối
26.6/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 36.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Thấp/Cao

24.4°/38.3°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

5.25