Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Thấp/Cao

23.5°/32.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0