Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:13 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
24.2/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 30.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Thấp/Cao

23.5°/34.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.54