Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:43 | 23/05/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.9/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Thấp/Cao

25.6°/34.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

1.86