Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
25.8/ 35.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Thấp/Cao

25.3°/34.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.45