Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

24.7°/33.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0