Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 35.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 35.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

24.2°/33.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0