Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 35.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 36.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

24.7°/33.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0