Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 20/04/2024
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
38.2/ 38.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
39.6/ 39.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 39.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:57
Thấp/Cao

24.9°/40.8°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

12.18