Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:37 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

26.6°/33.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0