Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

20°/39°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0