Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 38.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 39.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 39.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 38.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:57
Thấp/Cao

24.4°/41.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0