Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:13
Mưa vừa

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.56 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.28 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.34 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.8 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.64 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.99 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.6 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:13
Mưa vừa

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.51 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.28 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.38 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.05 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.18 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.87 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.79 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.11 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:14
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.99 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
7 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.42 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
7.5 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.97 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.75 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
8.39 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
8.3 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.51 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
9.07 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
10.06 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
9.48 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
8.96 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
8.83 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
8.24 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.89 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.51 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.7 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
8.61 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.8 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
8.01 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.39 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.77 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.69 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:14
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.62 km/giờ
Huyện Đồng Xuân
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:13
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

2.46 km

Gió

5.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0