Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 21°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0