Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Xuân
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.06