Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 34.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 36.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 36.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 35.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Thấp/Cao

26.1°/40°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0