Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0