Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:50 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0