Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

995 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
26.6/ 33.6°
Áp suất

995 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 30.7°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
28.3/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Thấp/Cao

25.2°/37.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.1 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0