Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
23.7/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
24.3/ 37.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 30.2°
Sáng/Tối
26.2/ 37.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 26.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

24.4°/34.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0