Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:57 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0