Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 34°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.96