Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0