Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:01 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.4/ 17.3°
Sáng/Tối
17.8/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 19.8°
Sáng/Tối
17.1/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 20.3°
Sáng/Tối
18.7/ 21.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.9°
Sáng/Tối
19.4/ 20.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.6°
Sáng/Tối
19.3/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.7/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 14.2°
Sáng/Tối
18.2/ 15.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 15°
Sáng/Tối
13.6/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18.8°
Sáng/Tối
14.7/ 20.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23.3°
Sáng/Tối
17.2/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
22.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Thấp/Cao

17.8°/20.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

15.7 °C

Chỉ số UV

0