Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa vừa
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0