Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:43 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0