Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 26.7°
Áp suất

996 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

995 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 30.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

996 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Thấp/Cao

25.5°/34.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0