Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 27.5°
Sáng/Tối
24.2/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa

22:00

27.8°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.38 km/giờ

04:00

26.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.52 km/giờ

07:00

27°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.54 km/giờ

10:00

31.6°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.03 km/giờ

13:00

33.1°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.41 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.24 km/giờ

19:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.18 km/giờ

22:00

27.6°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.69 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.21 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.25 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.11 km/giờ

13:00

34°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.55 km/giờ

16:00

32.4°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.48 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.67 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.25 km/giờ

04:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.88 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.43 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.36 km/giờ

16:00

29.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.4 km/giờ

19:00

27.9°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.33 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.54 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.36 km/giờ

07:00

26.5°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.09 km/giờ

10:00

31.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.8 km/giờ

13:00

34.3°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.37 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.34 km/giờ

19:00

29.1°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.36 km/giờ

22:00

28°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.84 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây

01:00

27.1°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.54 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.39 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.65 km/giờ

10:00

33.6°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.75 km/giờ

13:00

37.7°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
0.76 km/giờ

16:00

35.3°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.27 km/giờ

19:00

31.1°C / 37.9°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.14 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Thấp/Cao

24.8°/33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0