Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.5/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 26.4°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 30.7°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 25.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 20.5°
Sáng/Tối
23.1/ 22.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 17.2°
Sáng/Tối
19/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 21.5°
Sáng/Tối
21.9/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

25.4°/40°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0