Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
22/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0