Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 32°
Áp suất

994 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 31.4°
Áp suất

995 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 32.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Thấp/Cao

25.6°/32.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.31