Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:42 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 17°
Sáng/Tối
15.7/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.7/ 18.6°
Sáng/Tối
17/ 19.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 17.5°
Sáng/Tối
17.7/ 17.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 19.7°
Sáng/Tối
17.6/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.2°
Sáng/Tối
19.3/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 15.3°
Sáng/Tối
18.4/ 15.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 13.8°
Sáng/Tối
13.8/ 14.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 17.9°
Sáng/Tối
13.5/ 19.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 21.8°
Sáng/Tối
17.3/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 25.2°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:01
Thấp/Cao

16.9°/20.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0