Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:17 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.92