Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Huyện Cẩm Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6.23 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0