Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 20/01/2022
Chỉ số UV
2.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
10.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Chỉ số UV
10.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
11.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
9.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Ninh Thuận
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

5