Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 19/08/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
9.99 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.51 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Ninh Thuận
Đã cập nhật vài giây trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0