Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa vừa
Ninh Thuận
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0