Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Nhiều mây
Ninh Thuận
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.16