Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8.97 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0