Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:43 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ninh Thuận
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.97