Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
24.8/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Thấp/Cao

25.2°/33.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0