Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
33/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
21.6/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
22.9/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 23.9°
Sáng/Tối
21.2/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
21.9/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.9°
Sáng/Tối
21.1/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Thấp/Cao

21.6°/32°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.22 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

14.11