Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa vừa

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.15 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.24 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.77 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.89 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.57 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.59 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
74%
4.44 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
5.02 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.2 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.25 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.07 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.51 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.66 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.9 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.58 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.58 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.42 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.76 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.91 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.02 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.17 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.9 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.7 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.03 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.11 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
73%
5.07 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
71%
6.13 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
82%
5.16 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
89%
4.11 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.73 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.36 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.79 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.87 km/giờ
Ninh Thuận
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0