Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:51 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.21