Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ninh Thuận
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.53 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.54