Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

26.6°/35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

13.21