Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:59 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây rải rác
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0