Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ninh Thuận
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:17
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.85