Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:21 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Thấp/Cao

25.4°/30.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.04