Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.71