Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:52 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mây thưa
Ninh Thuận
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

5