Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:39 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:44
Mưa nhẹ
Ninh Thuận
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0