Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.09