Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 22/04/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.7/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.4/ 35.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Thấp/Cao

25.7°/35.2°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

1.1