Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.76