Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Thấp/Cao

25.6°/30.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.04