Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

26.8°/36.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0