Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:53 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0