Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0