Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:39 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:05
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0