Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:48 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 34.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

26.4°/36.6°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

10.62